Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Διακύρηξη Δημοπρασίας Κυλικείου Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

          Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση 14Α/15 του Δ.Σ διακηρύσσει  πλειοδοτική  δημοπρασία με ανοιχτές  προσφορές η οποία θα γίνει στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της ΔΗΚΕΠΑΟ, επί της Κων/πόλεως 59 στο γραφείο της ΔΗΚΕΠΑΟ την 20η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-11:30 (λήξη προσφορών). Η δημοπρασία αφορά το κυλικείο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για τη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.
            Τιμή εκκίνησης  ορίζεται το ποσό των 80€ μηνιαίως, οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν με την προσφορά τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της ΔΗΚΕΠΑΟ σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-11:30 (λήξη προσφορών)στον ίδιο χώρο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1)      Ασφαλιστική Ενημερότητα
2)      Φορολογική Ενημερότητα
3)      Ποινικό μητρώο
4)      Εγγυητική επιστολή το 10% της προσφοράς

Περισσότερες πληροφορίες μπορούνε οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΟ κατά τι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο2552027272 

                                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου