Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Πρόχειρος διαγωνισμός: Ενοικίαση Εξέδρας, Ικριωμάτων,Φωτιστικού & Ηχητικού εξοπλισμού 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο :

«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015»με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  44.895,00 € 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.825,00€ ( 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ )
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος  αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
Αίτηση συμμετοχής προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς να έχει περιέλθει μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας (ταχυδρομική διεύθυνση Κων/πόλεως 59 ,  Τ.Κ.: 682 00  Ορεστιάδα

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.


                                                                                    Παπαμιχαήλ Βασίλειος
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Άρδας 2015

Η οργανωτική επιτροπή της 21ης Συνάντησης Νέων Άρδας 2015 ανακοινώνει απόψε στις 9 το βράδυ, τον κεντρικό κορμό του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβαλ, στη σελίδα της Συνάντησης Νέων Άρδας  www.ardasfestival.gr

Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Συνέδριο: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στις 17:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας, η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης Βορείου Έβρου, διοργανώνει συνέδριο με θέμα  «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ».
Εισηγητές θα είναι:
·         Ο κ. Μιχαηλίδης Δημήτρης της ΑΓΡΟΝΕΑ, με θέμα «Αγροτουρισμός και τουρισμός υπαίθρου – οι νέες προοπτικές ανάπτυξης του τόπου».
·         Ο κ. Τσακίρης Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφέρειας Α.Μ.Θ., με θέμα «Σχεδιασμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020».
·         Η κ. Φραγκούδη Ζωή, εκπρόσωπος της ΓΑΙΑ με θέμα «Η Συνεταιριστική προσπάθεια της ΓΑΙΑ και η Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου στο Βόρειο Έβρο».
Στο τέλος του συνεδρίου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, θα προβληθούν αποσπάσματα ντοκιμαντέρ περιβαλλοντικού περιεχομένου.
Η είσοδος είναι δωρεάν και ελεύθερη για το κοινό.


Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Λαγγουρίδης Σταύρος


Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»,του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).