Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Παπαμιχαήλ Βασίλειος:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σκερλίδης Ιωάννης:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πάντος Αντώνιος:
ΜΕΛΟΣ
Γκαϊδαντζή Αναστασία:       
ΜΕΛΟΣ
Σιωπίδης Ιωάννης:
ΜΕΛΟΣ
Αδάμ Γεωργία:         
ΜΕΛΟΣ
Κάκος Γεώργιος:     
ΜΕΛΟΣ
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. 2011 – 2014
         
Ροροπούλου Αριάδνη Δήμητρα:   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καλεντζίδου Αλεξάνδρα:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κεφάλας Δημήτριος:
ΜΕΛΟΣ
Σαραντίδης Σαράντης:        
ΜΕΛΟΣ
Μαυρίδου Βέρα:
ΜΕΛΟΣ
Χάψαλη Ελένη:
ΜΕΛΟΣ
Παπαϊωάννου Ιωάννης:
ΜΕΛΟΣ
Γκεντσίδης Δημήτριος:
ΜΕΛΟΣΔιοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α.Ο. 2007 – 2010

Ροροπούλου Αριάδνη Δήμητρα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κεραμιτσή Στυλιανή:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λύτρας Κωνσταντίνος:
ΜΕΛΟΣ
Κούλελης Κωανσταντίνος:
ΜΕΛΟΣ
Τοπαλίδου – Μπελίδου Βασιλική:
ΜΕΛΟΣ
Πάντος Αντώνιος:   
ΜΕΛΟΣ
Γκεντσίδης Δημήτριος:
ΜΕΛΟΣ
Μελάς Θεόφιλος:     
ΜΕΛΟΣ
Στάϊκογλου Δημήτριος:
ΜΕΛΟΣ

                       
                       
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α.Ο. 2003 – 2006


Μαυρίδου Ουρανία:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αγγελίδου Ζηνοβία:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πάντος Αντώνιος:   
ΜΕΛΟΣ
Ζαβαλιάρη Θωμαή:             
ΜΕΛΟΣ
Κουρμπανιάν Σόνια:
ΜΕΛΟΣ
Μπεζιργιανίδης Βασίλειος:
ΜΕΛΟΣ
Κυργιάννης Αθανάσιος:     
ΜΕΛΟΣ
Μελάς Θεόφιλος:     
ΜΕΛΟΣ
Μπρίκας Αθανάσιος:
ΜΕΛΟΣ
Κολοκοτρώνης Γεώργιος:  
ΜΕΛΟΣΔιοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α.Ο. 1999 – 2002


Κυρμάνη Παναγιώτα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καζαλτζής Βασίλειος:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ριζιώτης Γεώργιος: 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαυρίδου Ουρανία:
ΜΕΛΟΣ
Πάζης Ιωάννης:
ΜΕΛΟΣ
Μερτζανίδης Ευάγγελος:
ΜΕΛΟΣ
Αμπράση Σταυρούλα:                     
ΜΕΛΟΣ
Μπρίκας Αθανάσιος:
ΜΕΛΟΣ
Παπαμιχαήλ Βασίλειος:
ΜΕΛΟΣ
Λαγγουρίδης Σταύρος:
ΜΕΛΟΣ
Απότας Αθανάσιος:
ΜΕΛΟΣ

                       


Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α.Ο. 1995 – 1998
Πάντος Αντώνιος:                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΑΠΟ 13-05-1997 ΕΩΣ 
                                                                   ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1998)
Δεμερδεσλής Γεώργιος:                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΑΠΟ 13-05-1997 ΕΩΣ
                                                                   ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1998)
_____________________________________________________________________

Παλαβούζης Δημήτριος:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πάντος Αντώνιος:   
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1996)
Μαυρίδου Ουρανία:
ΜΕΛΟΣ
Αντωνιάδου Άννα:   
ΜΕΛΟΣ
Παπαδόπουλος Ιωάννης:
ΜΕΛΟΣ
Μπεζιργιαννίδης Βασίλειος:
ΜΕΛΟΣ
Απότας Αθανάσιος:
ΜΕΛΟΣ
Παπαμιχαήλ Βασίλειος:
ΜΕΛΟΣ
Δεμερδεσλής Γεώργιος:
ΜΕΛΟΣ