Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου.
Ορεστιάδα 24 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμ.  331


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
                Ύστερα από την υπ’ αριθ. 11205/09-07-2015 και 11210/21-05-2015 απόφασεις του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 15625/22-09-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την υπ’ αριθ. 120/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ.  με την υπ’ αριθ. 133/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος,  προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2015-2016 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε ( 15 ) ατόμων και τριών ( 3 ) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διευθυντής Ωδείου
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για πιάνο
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Μονωδία
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Ανώτερα Θεωρητικά
2
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για κλασσική, ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Bιολί
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Bιολοντσέλο
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για πνευστά
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για μπουζούκι
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Βυζαντινή μουσική
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Μουσική προπαιδεία (με γνώσεις αρμόνιου ή ακορντεόν)
1
9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
12

Διευθυντής Χορού
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για διδασκαλία των μαθημάτων: τεχνική , ανάλυση, θεωρία, μεθοδολογία κλασικού χορού.

1
9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
2

Διδακτικό προσωπικό για Ζωγραφική
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Κόσμημα/χειροτεχνία
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Ξυλογλυπτική
1
9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Αγιογραφία
1
9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
4
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. : http://dikepao.blogspot.gr

            Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 24 έως τη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00μ.μ.


Για να δείτε αναλυτικά την προκύρηξη ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.