Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Επίσκεψη του Νέου Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. στα Κ.Δ.Α.Π. Οινόης και Πύργου στις 25 Οκτωβρίου 2014